Києво-Могилянська Академія ф-т економічних наук 

Украина

Я хочу тут работать
×

Києво-Могилянська Академія ф-т економічних наук 

Факультет економічних наук Національного університета "Києво-Могилянська Академія" створений у серпні 2000 року на основі Департаменту економічних наук НаУКМА, Факультет економічних наук готує фахівців-економістів на програмах освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра і спеціаліста, а також має аспірантуру. Освітньо-професійні програми підготовки економістів відповідають державним стандартам вищої освіти України, а також сучасним західним стандартам вищої економічної освіти.

Практика підтвердила ефективність навчального процесу на факультеті — його випускники мають високу професійну репутацію на вітчизняних і закордонних ринках праці. Це підтверджують високооплачувані посади в престижних іноземних та вітчизняних фірмах, аудиторських і консалтингових компаніях, провідних банках, аудиторських та рекламних агентствах, провідних економічних журналах, науково-дослідних інституціях тощо. Отримані знання дозволяють охочим успішно продовжувати навчання в престижних північноамериканських та європейських університетах.

На факультеті діють програми вищої освіти двох освітньо-кваліфікаційних рівнів та аспірантури:

  • Бакалаврат має професійний напрям “Економіка і підприємництво”, спеціальності — “Економічна теорія”,“Фінанси і кредит” та “Маркетинг” (4 роки навчання);
  • Маґістеріум пропонує дві спеціальності: “Економічна теорія” та “Фінанси” (2 роки навчання);
  • Аспірантура має спеціальності “Економічна теорія та історія економічної думки”, “Математичні методи та інформаційні технології в економіці”, “Світове господарство та міжнародні економічні відносини”, “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” (3 роки навчання).

До складу факультету входять три кафедри, на яких працюють визнані в Україні кваліфіковані викладачі (30% докторів і 60% кандидатів наук). Більшість із них пройшли стажування у провідних університетах США, Канади, Франції, Німеччини, Нідерландів, Іспанії. Вони адаптують сучасні західні стандарти викладання економічних дисциплін до українських реалій, пропонують авторські курси.

Професори та доценти факультету — автори підручників та навчальних посібників, які посіли провідне місце у вищий економічній освіті України. Активна наукова робота професорсько-викладацького складу створює методологічну базу для постійного вдосконалення змісту і форм навчального процесу на програмах факультету.